< Početna  -  Pink panter

oboji sliku pink pantera prema svojim željama
pronađi parove istih likova
pažljivo poslušaj scenu i potom odgovori na pitanje
odaberi jednu od 4 ponuđenih slika i potom je upotpuni
izmešaj puzle i potom ih posloži
obuci pink pantera za šetnju
u parizu dalekozorom pronađi osobe sa popisa
pomoću povećala pronađi skrivene stvari sa popisa